Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

TUS to zajęcia grupowe, które mają na celu wspomóc uczestników nauce zachowań społecznych, umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, przestrzegania zasad, samokontroli, rozumienia i kontrolowania emocji. Zajęcia wiarę we własne możliwości i poczucie własnej wartości, a także kształtują empatię oraz wzajemny szacunek.

 Umiejętności społeczne poprzez kreatywną zabawę dają możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach. 

trening umiejętności społecznych z arteterapią dla dzieci wielkopolska
kreatywność dziecka artereapia, zajecia dla aspergerów

Jeśli Twoje dziecko doświadcza poniższych trudności, zajęcia TUS są dla niego:

 • nie wierzy w siebie,
 • ma kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji,
 • ma problem z zawieraniem nowych znajomości,
 • prezentuje zachowania uległe
 • w grupie jest wycofane,
 • nie potrafi sobie radzić z emocjami,
 • ma trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • nie zawsze wie, jak zachować się w danej sytuacji społecznej.

Trening Umiejętności Społecznych obejmuje podstawowe umiejętności społeczne, takie jak: 

Trening umiejętności społecznych Gabinet Puszczykowo
 • ekspresje siebie i swoich emocji poprzez różne formy artystyczne, rozwój twórczośc,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji,
 • radzenie sobie z emocjami,
 • rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron,
 • uważnego słuchania i zadawania pytań oraz prowadzenia rozmowy,
 • asertywnego wyrażania swojej opinii,
 • zawieranie i utrzymywanie znajomości, 
 • zadawanie pytań,
 • zawieranie nowych znajomości,
 • asertywne (mówienie „tak” i „nie”),
 • proszenie o pomoc i pomaganie innym,
 • mówienie i przyjmowanie komplementów,
 • dyskutowanie i rozmawianie.

Kto może skorzystać z terapii TUS?

Dzieci z deficytami w zakresie komunikacji społecznej m.in:

 • nieradzące sobie z trudnymi emocjami takimi jak: złość, lęk, wstyd, smutek itp.
 • nieśmiałe i reagujące lękiem,
 • mające trudność w wyrażaniu emocji,
 • mające trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi,
 • mające trudności w utrzymaniu relacji koleżeńskich,
 • mające trudności w adaptacji do nowych sytuacji
 • z diagnozą ZA, ADHD,
Warsztaty budujące poczucie własnej wartości​

Tematyka zajęć

Tematyka zajęć dostosowywana jest do aktualnych potrzeb dzieci. Przykładowe tematy:

 • Witamy się – pozdrawiamy,
 • Zapraszanie innych do zabawy,
 • Umiejętność uważnego słuchania,
 • Odkrywanie emocji i uczuć innych,
 • Przyjmowanie i ofiarowanie pomocy,
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów,
 • Rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych,
 • Radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami.

Organizacja zajęć:

zajęcia dla dzieci Trening Umiejętności Społecznych TUS

Jeśli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu: tel. 790 828 588 e-mail: hej@izabelacierzynska.pl

Podobne wpisy