Akademia Emocji dla dzieci 60-minutowe zajęcia online

220,00  z VAT

Zajęcia online dla dzieci i młodzieży odbywają się jeden raz w tygodniu.
Każde spotkanie trwa 60 min.
System wsparcia jest wielopoziomowy, dostosowany do umiejętności danego uczestnika.
Struktura zajęć obejmuje: wprowadzenie do tematu, ćwiczenia wyciszające, samodzielną pracę, omówienie pracy, prezentację pracy.
Termin: ustalony podczas kontaktu z terapeutą

Opis

Tus z arteterapią

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-14 lat,
które mają trudności w zachowaniu, dostosowaniu się do norm
i zasad obowiązujących w szkole, mają deficyty w zakresie umiejętności społecznych, problemy z emocjami i rozwiązywaniem konfliktów. 
W szczególności zajęcia skierowane są do dzieci z zespołem Aspergera, wysoko funkcjonującym autyzmem i ADHD.

 

Jeśli Twoje dziecko doświadcza poniższych trudności, zajęcia TUS są dla niego:

 • nie wierzy w siebie
 • ma kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji
 • ma problem z zawieraniem nowych znajomości
 • prezentuje zachowania uległe
 • w grupie jest wycofane
 • nie potrafi sobie radzić z emocjami
 • ma trudności w relacjach z rówieśnikami
 • nie zawsze wie, jak zachować się w danej sytuacji społecznej
 

Cel zajęć:

Nauka rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron. 
Budowanie pozytywnej samooceny.
Nauka umiejętności społecznych poprzez zabawę oraz ćwiczenia praktyczne. 
 

Spotkania wspierają i pomagają w wyrażaniu emocji i swoich potrzeb. Malowanie pozwala w bardzo delikatny sposób się zrelaksować, wyciszyć i otworzyć się na to, co trudne i zakopane w naszym ciele. 

Poprzez arteterapię dziecko otwiera się, uczym się omawiać uczucia, płakać, reagować, dawać wsparcie, mówić o trudnych emocjach. Dynamiczna forma ekspresji przedstawiona za pomocą farb, malowana palcami na kartce papieru lub płótna jest formą wyrażania napięć powstałych pod wpływem trudnych przeżyć. To czas wyrażenia siebie w sposób delikatny, to powrót do stanu równowagi. Uwielbiana forma zajęć przez dzieci. 

 

Jakie umiejętności zdobędzie Twoje dziecko podczas zajęć?

 • budowania poczucia własnej wartości,
 • rozpoznawać i nazywać emocje,
 • radzenia sobie z emocjami,
 • rozpozna swoje mocne i słabe strony
 • rozwinie empatię
 • uważnego słuchania i zadawania pytań oraz prowadzenia rozmowy
 • asertywnego wyrażania swojej opinii,
 • proszenia o pomoc,
 • zawierania i utrzymywania znajomości, 
 
Dodatkowe wsparcie dla rodziny
 W ramach zajęć z dzieckiem, przewiduję możliwość indywidualnych spotkań dla rodziców. 
 

Czas trwania zajęć i terminy:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

 

CAŁOROCZNY NABÓR 

Warunkiem uczestnictwa jest odbycie indywidualnej konsultacji, mającej na celu odpowiednie dobranie formy wsparcia. 

 

Czego potrzebujecie na zajęcia:

 • Spokojnego miejsca, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał
 • ciszy – to czas, w którym może dziecko pobyć ze sobą, 
 • dostępu do internetu
 • taśmy malarskiej
 • kartki, długopisu, kredek (mogą też być pisaki, pastele, farby, kredy).
 • Laptopu, lub komputera lub telefonu z internetem
 • Spotkania odbywają się w Google Meet